Erinomainen poliitikon ehdotus. Ai niin, mutta sun tapauksessa se itseasiassa onkin totta”.

Ison, kansainvälisen projektin kokouksessa oli esillä kovin erilaisia näkemyksiä ja odotuksia ja kokouksessa yritin pitää rakentavan ja eteenpäin katsovan puheenvuoron, jota työtuttavani kommentoi näin. Hienoa jos poliitikasta oli hyötyä päivätöihinkin.

Pääasiassa kuntapolitiikka ja päivätyöni eivät ole juurikaan yhteyksissä. Työskentelen kehityspäällikkönä eurooppalaisen sähkömarkkinakehityksen parissa. Molemmissa on yhteistä pyrkimys muuttaa maailmaa ja olla mukana torjumassa ilmastokriisiä osaltaan. Analyyttisesta ja asioihin perehtyvästä työskentelytavasta, laajojen kokonaisuuksien omaksumisesta ja lukuisissa erilaisissa sidosryhmissä toimimisesta on hyötyä myös luottamustoimissa.

Perusvaltuutetulle ja lautakunnan jäsenelle kuntapolitiikka on harrastukseen verrattavissa oleva vapaa-ajan aktiviteetti. Ehkä kuitenkin muutama huomio miten se on vaikuttanut myös työelämään.

Sekä nykyisessä että entisessä työpaikassani on vähintään lähimpien kollegoiden ja esimiehen tiedossa, että olen valtuutettu ja mukana kuntapolitiikassa. En sitä ole kovin aktiivisesti tuonut esille, sillä politiikka on hiukan arka puheenaihe työpaikalla. Viime vaalien aikaan osa kollegoista ehdokkuuden näki toki paikallislehdestä. Nykyisessä työpaikassa se on tullut esille lähinnä kahvipöytäkeskusteluissa (silloin kun vielä oltiin työpaikalla…). Puoluepolitiikkaa en halua töissä keskustella, mutta kunnalliseen päätöksentekoon tai kunnan palveluihin liittyvät asiat ilman aatelatausta aina silloin tällöin ovat olleet esillä.

Kun tulin valituksi valtuustoon, työskentelin sähköverkkoyhtiössä, jonka verkkoalue on myös Pirkkalassa. Olin ehkä ylivarovainen, mutta en hakeutunut yhdyskuntalautakuntaan, ettei kellekään tulisi mieleen jääviysongelmia, sillä verkkoyhtiö on enemmän tai vähemmän osallisena lähes kaikissa kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Tosiasiallinen jääviys päättää kaavoituksesta olisi ollut lähes olematon muutoin kuin voimajohtovarauksien osalta (esim. maakuntakaavassa), mutta better safe than sorry.

Sittemmin olen vaihtanut työpaikkaa ja olen siis hakenut uusia töitä ollessani luottamushenkilönä. Töitä hakiessani en ole hiiskunut politiikka-harrastuksistani laisinkaan. Moni varmaan pitää yhteiskunnallisuutta aktiivisuutta pääasiassa positiivisena asiana, mutta en ole halunnut ottaa riskiä, jos rekrytoijalla onkin kovin vahvoja poliittisia näkemyksiä enkä ole halunnut että cv:stä jää päällimmäiseksi mielikuvaksi jotakin muuta kuin ammatillinen osaamiseni. Olen kyllä kerran hakenut työpaikkaa, jossa kokemus kunnan toimintatavoista oli erityisesti eduksi, mutta se ei edennyt työsopimukseen asti.

Luottamustoimeni eivät luonnollisesti ole mikään salaisuus työelämässäkään ja pikaisella googlauksella tieto on heti löydettävissä. Olen myös Twitter-tililläni kuntapolitiikkourani avoimesti kertonut ja oletan sitä kautta aloituksen työtuttavankin siitä kuulleen.

Kokoukset ovat pääasiassa ilta-aikaan, joten ns. virka-aikana työskentelevälle niihin osallistuminen ei ole ollut töiden vuoksi ongelmallista. Kuntalaissa on määritelty luottamushenkilön oikeus saada vapaata luottamustoimen hoitamista varten. Tämä edellyttää kokousten ilmoittamista työnantajalle vähintään 14 vuorokautta ennen. Joitakin seminaareja on ollut koko päivän tapahtumina ja olen ottanut vapaata töistä sen takia. Kunta on maksanut niiltä päiviltä ansionmenetyskorvauksen ja työehtosopimuksen nojalla olen saanut myös palkan ja ansionmenetyskorvauksen välisen erotuksen eli en ole rahallisesti kärsinyt yhteisiin asioihin työaikana käyttämästäni ajasta.

Ja kyllä, jos minut valitaan pormestariksi, päivätyöt pitää jättää ja ryhtyä kokopäiväpoliitikoksi.