Aluevaalit 2022

Olen ehdolla aluevaaleissa Pirkanmaan hyvinvointialueella. Hyvinvointialueiden vaalit järjestetään 23.1.2022.

Hyvinvointialueen vaaleissa minulle tärkeää on erityisesti seuraavat asiat:

Perheiden hyvinvointi

Hyvinvointipalvelut koskettavat jokaikistä ihmisryhmää, mutta moni asia fyysisen ja henkisen terveyden ja sosiaalisten tilanteiden edistämiseksi lähtee perheistä. Mikäli perhe voi hyvin, myös lapsella on paremmat edellytykset voida hyvin. Matalan kynnyksen palvelut auttavat ennaltaehkäisemään pulmia. Perhekeskuksissa tai muissa vastaavissa työmuodoissa lapsi ja perhe kohdataan ja apua voidaan tarjota kokonaisvaltaisesti tarpeen mukaan. Neuvolat, kouluterveys ja oppilashuolto tavoittavat jokaisen lapsen ja nuoren ja heidän kasvun ja kehityksen haasteissa voidaan auttaa.

Tasa-arvoiset palvelut

Ihmisten on päästävä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin riippumatta heidän kotikunnastaan, iästään, sosiaalisesta asemastaan tai vähemmistöryhmästään. Palveluverkkoa on kehitettävä niin, että hoitoonpääsy ja avun saaminen on kaikille pirkanmaalaisille mahdollista.

Innovaatiot ja uudistaminen

Hallinnollinen muutos on mahdollisuus kehittää toimintaa. Kehittämistä tarvitaan, jotta hyvinvointialueella on mahdollisuuksia vastata esim. ikääntyvän väestörakenteen haasteisiin ja kasvavaan palvelutarpeeseen. Työntekijät ovat toiminnan kehittämisen parhaita asiantuntijoita. Hyödyntämällä tiedon analysointia, automatisointia, kehittämällä tietojärjestelmiä ja digitaalisia palveluita saamme lisää tehokkuutta, lisättyä itse hoivaan ja apuun käytettyä aikaa ja parannettua palvelua. Toimintaa kehitettäessä on aina muistettava palveluita käyttävät pirkanmaalaiset ja heidän tarpeensa ja toiveensa.

Pirkanmaan Vihreiden aluevaaliohjelma

Vihreiden aluevaaliohjelma

Pirkanmaan vihreät aluevaaliehdokkaat