Jätin 15.2.2021 valtuustossa seuraavanlaisen valtuustoaloitteen. Viime aikoina olen pohtinut mielenterveyspalveluiden tilannetta erityisesti  nuorten osalta. Ei mielenterveyden ensiapukurssi yksinään muuta tilannetta oleellisesti paremmaksi, mutta se lisäisi tietoisuutta ja toivottavasti poistaisi ennakkoluuloja mielenterveyden ongelmista. Mielenterveyden ongelmia pitäisi pystyä tunnistamaan ja hoitamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin niiden hoitaminen on inhimillisesti ja taloudellisestikin järkevämpää.

Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille

Nuorten mielenterveysongelmat ovat olleet hälyttävässä kasvussa lähivuosina. Vaikka mielenterveydestä puhutaankin jo paljon, edelleen näihin ongelmiin liittyy tilanteen tunnistamattomuutta tai jopa häpeää. Siksi mielenterveyden häiriöt tuleekin nostaa samalle viivalle muiden terveysongelmien kanssa.

Koululaisia opetetaan antamaan ensiapua sydänkohtauksen tai onnettomuuden varalle. Harva koululainen kuitenkaan saa ensiapukoulutusta siihen, kuinka autetaan koulukaveria, jolla on paniikkikohtaus, tai ystävää, joka kokee itsetuhoisia ajatuksia. Eri tutkimusten mukaan noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä ja ne ovat koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia.

Kasvatuksessa ja koulutuksessa on panostettava entisestään arkipäivän mielenterveystaitojen opetteluun. Opetuksen tulee olla suunnitelmallista ja johdonmukaista. Näin voimme ennaltaehkäistä lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmia, edistää tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä, ja vahvistaa koko kouluyhteisön hyvinvointia. Samalla ehkäistään kiusaamista mielenterveyden riskitekijänä.

Esitän, että jokaisessa Pirkkalan koulussa toteutetaan oppilaille ja opettajille koulupäivän mittainen mielenterveyden ensiavun koulutus. Koulutus sisältää mielenterveyden ja oman hyvinvoinnin vahvistamisen perusteet, ohjeita riskitilanteiden tunnistamiseen ja muiden auttamiseen, ja oppimateriaalin elämänkriiseistä selviämiseen ja erilaisten mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseen.

Koulutus voidaan toteuttaa mielenterveyden ammattilaisen tai mielenterveyden ensiapukouluttajaksi koulutetun opettajan avulla. Koulutus tulee suunnata myös opettajille, jotta he saavat lisää välineitä ja tuoretta tietoa mielenterveystaitojen edistämiseen, ja oppilaiden psyykkisen hyvinvoinnin seuraamiseen ja vahvistamiseen.

Pirkkalassa 15.2.2021
Sirpa Repo