Pormestariksi pormestarin paikalle

Nyt käydään kuntavaaleja, mutta osaltaan nämä Pirkkalassa ovat myös pormestarivaalit. Äänestämällä ehdokasta kannatat ensinnäkin ehdokkaan edustamaa puoluetta, mutta samalla myös kyseisen puolueen pormestariehdokkaan painoarvoa vaalien jälkeisessä pormestarin valinnassa. Pirkkalan kunnassa on käytössä pormestarimalli, jossa kunnan/kaupunginjohtajan sijaan kuntaa johtaakin pormestari, joka on poliittinen luottamushenkilö. Vaalitulos ei suoraan määritä pormestarinvalintaa vaan kunnanvaltuusto valitsee pormestarin keskuudestaan, sillä pormestarin on jatkuvasti nautittava valtuuston luottamusta. Myöskään lainsäädäntö ei mahdollista suoraa pormestarin kansanvaalia.

Käytännössä kunhan vaalitulos selviää, suurin ryhmä aloittaa luottamuspaikkaneuvottelut, joihin pormestarin valinta kuuluu osana. Pormestaria ei valita automaattisesti eniten ääniä saaneesta henkilöstä eikä suurimmasta puolueestakaan, sillä pormestarin on saatava luottamus vähintään puolelta valtuutetuista. Näin pienempienkin puolueiden ehdokkailla on mahdollisuudet edetä pormestariksi, jos riittävää luottamusta heidän taakseen löytyy.

Olen ollut itse politiikassa niin lyhyen aikaa, etten ole toiminut luottamushenkilönä kuin yhden pormestarin aikana enkä nähnyt kunnanjohtajan mallia läheltä laisinkaan. Pormestarille ei ole varsinaisia ammattitaito- tai pätevyysvaatimuksia, koska valintakriteerinä on valtuutettujen luottamus. Näen mallin riskinä näin pienessä kunnassa, ettei aina välttämättä ole kovinkaan montaa sopivan pätevää, kokenutta ja poliittisesti laajaa luottamusta keräävää henkilöä tarjolla tähän tehtävään.

Pormestarin yhtenä tehtävänä on tuoda kasvot poliittiselle päätöksenteolle ja edistää kuntalaisten osallistumista ja osallistamista. Itse luottamushenkilönä koen pormestarin tärkeimmäksi tehtäväksi poliittisesti ohjata asioiden valmistelua. Ja jotta se onnistuu tuloksekkaasti, tarvitaan keskustelua ja yhteistyötä ihan kaikkien päättäjien välillä, ei vain oman intressiryhmän tai puolueen kesken.

Pirkkalassa pormestari toimii myös asioiden esittelijänä kunnanhallituksessa. Itse en ole vielä oikein sisäistänyt miksi näin, sillä esittelijä vastaa virkavastuulla valmistelun asianmukaisuudesta ja oikeellisuudesta. Eihän tosiasiassa pormestarilla luottamushenkilönä ole kaikkiin asioihin tällaista valmiutta eikä tällä kaudella pormestari aina ole ollut omia esityksiään kannattamassa. Näen että pormestarilla on merkittävä rooli valmistelun poliittisesssa ohjaamisessa (huomioiden poliittinen tahtotila laajemmin), mutta viranhaltijat todellisen valmistelutyön tekevät.

Mutta miten ja miksi minusta tuli pormestariehdokas? Ajatus tuli mieleeni jo joskus reilu vuosi sitten. Siinä vaiheessa alkoi jo ymmärtää päätöksenteon mekanismeja ja muiden päättäjien toimintaa ja ajattelin pohtiessani mahdollista valtuuston uudelleen pyrkimistä ja mahdollisuuksia lähteä pormestariehdokkaaksi, että hitto, kyllähän mäkin tuossa voisin pärjätä. Sen jälkeen olen enemmän tai vähemmän kypsytellyt ja pyöritellyt ajatusta. Pirkkalan Vihreät valitsi minut pormestariehdokkaakseen lokakuussa 2020. Pormestariehdokas on jonkinlainen kärkiehdokas ja ”lupaus” äänestäjille, millaisena kyseinen puolue näkee potentiaalisen pormestarin.

Näkisin, että minulla olisi edellytyksiä pärjätä tehtävässä, vaikka se vaativa onkin enkä ehkä kaikkia odotuksia ja vaatimuksia edes vielä ole tajunnutkaan. Hahmotan helposti laajojakin kokonaisuuksia ja pohdin asioita analyyttisesti, tahdon selvittää useampia näkökulmia asiaan. Teen mielellään yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa ja sitä pormestarin tehtävä on mitä suuremmissa määrin.

Katsotaan vaalien jälkeen saako vihreät iskettyä takamatkalta ohi Pirkkalan tällä hetkellä suurimpien puolueiden, kokoomuksen ja demareiden. Ensinnä millainen on itse kunkin puolueen kannatus vaaleissa ja miten suurimman puolueen pormestariehdokas onnistuu neuvotteluissa muiden puolueiden kanssa.

Äänestämällä voi välillisesti vaikuttaa myös pormestarin valintaan!