Vuosi kulunut viimeisimmistä kuntavaaleista ja myös kevätkauden viimeinen kunnanhallitus tänään, ehkä nyt on sopiva aika katsoa hiukan taaksepäin ennen kuntapolitiikan kesälomalle jäämistä.

Luottamustoimet ovat nyt tuntuneet toiselta kuin aiemmin. Ensinnäkin luottamustoimia on enemmän ja ne ovat vastuullisempia kuin aiemmin. Aiempaan lautakuntatyöhön verrattuna kunnanhallituksessa on enemmän ja laajempia käsitetäviä asioita. Ihan kaikkeen ei ole mahdollisuutta tutustua ihan niin tarkkaan kuin toivoisi, mutta luottamushenkilön on myös luotettava virkavalmisteluun eikä sekaantua jokaiseen nippeliasiaan.

Kunnanhallitus ja valtuusto

Isoja nyt ensimmäisen vuoden aikana tehtyjä valtuuston päätöksiä ovat kuntastrategian hyväksyminen, hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma sekä maapoliittisen ohjelma. Seuraavan vuoden aikana tulee käsittelyyn mm. Loukonlahden asemakaava, joka jo nyt herättänyt paljon kuntalaiskeskustelua, syksyllä ensimmäinen uuden kunnan talousarvio tavoitteineen ja raitiotien yleissuunnitelmankin pitäisi ensi keväänä valmistua.

On vaikeaa ja vähän turhaakin sanoa, mitä olisi erityisesti henkilökohtaisesti saavuttanut, sillä mitään ei politiikassa saavuteta yksin. Iloitsin kuitenkin erityisesti kunnanhallituksessa tekemästäni muutosehdotuksesta Pirkkalan kunnan lausuntoon valtatie 3:n oikaisuun. Äänestyksen jälkeen lausunnossa todetaan, että valtatietä 3 tulisi kehittää parantamalla ensisijaisesti nykyisiä yhteyksiä. Tämä palautti uskoa siihen, että kyllä joskus jossain tilanteissa voidaan saada aikaan luonnollekin suotuisia päätöksiä. Yhteysviranomainen ei ole vielä antanut perusteltua päätelmäänsä siitä, mikä vaihtoehto valitaan yleissuunnitteluun, joten en tiedä oliko lausunnolla toivottua vaikutusta.

Seutuhallitus

Seutuhallituksen jäsenyys on ehkä kaikkein parasta näissä luottamustoimissani, innostavia aiheita eikä (juuri) laisinkaan hallinnollista päätöksentekoa, merkityksellisiä suuntaviivoja ja kehityshankkeita. Suuret päätökset ovat vielä tekemättä, seutustrategia olisi käsittääkseni seutuhallituksen puolesta tarkoitus hyväksyä vielä ennen kesälomia kuntiin vietäväksi ja rakennesuunnitelman päivitys on alkanut ja tulee päätettäväksi noin vuoden päästä.

Hyvinvointialue

Kuntavaalien jälkeen vuoden aikana on ennätetty järjestää myös hyvinvointialueen vaalit. Työ aluevaltuutettuna on nyt kevätkaudella ollut melko hallintopainotteista. Johtavien viranhaltijoiden valinnan, hallintosäännön, sopimussiirtojen ja ymv asioiden lisäksi valtuusto on aloittanut työstää hyvinvointialueen strategiaa. Vielä strategiassa ollaan aika korkealla tasolla ja keskusteltu painopisteiden palvelulupauksen ja mission kaltaisista asioista. Strategiatyö jatkuu syksyllä. Syksyllä on edessä myös hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2023, jolloin järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle.

 

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää!