Seutuhallituksessa olen päässyt aktiivisesti mukaan uuden seutustrategian valmisteluun. Seutustrategia on Pirkkalassa valtuuston käsittelyssä ma 12.9.2022 Kirjoitin Pirkkalainen -lehteen seutustragiasta 7.9.2022.

Vehreä metropolimme – uusi seudun strategia

Tampereen kaupunkiseutu on valmistellut uuden seutustrategian, joka on parhaillaan seudun kuntien (Tampere, Pirkkala, Vesilahti, Kangasala, Ylöjärvi, Nokia, Lempäälä, Orivesi) valtuustojen hyväksyttävänä. Kunnanhallitusten ja johtavien viranhaltijoiden lisäksi seutustrategian valmistelussa on ollut mukana muita sidosryhmiä sekä asukasraati. Strategian visio on ”Vehreä metropolimme”.

Sana metropoli on aiheuttanut matkan varrella keskustelua. Vaikka Tampereen seutu on Suomen kakkosseutu heti pääkaupunkiseudun jälkeen, emme ole suurkaupunki. Joissain määritelmissä metropolin rajana pidetty miljoona asukasta on kaukana, 2040 vuoteen mennessä meitä on arvioitu olevan lähes puoli miljoonaa. Koen metropoli-sanan kuvaavaan visiossa kasvua, kehitystä ja tulevaisuuteen katsomista yli kuntarajojen kansainvälistä vaikutusta kurkotellen. Pysyäksemme mukana sekä kansallisessa että globaalissa kilpailussa asukkaista, osaajista, yrityksistä ja palveluista kunnianhimon on oltava korkealla eikä tule tyytyä haaleisiin ideoihin.

Lämpöä strategian visioon tuo me-muoto. Mielestäni yksi Tampereen seudun vahvuuksista on ihmisläheisyys ja yhdessä tekeminen. Yhteisöllisyys ja osallisuus luovat siteitä kotikuntaan ja -seutuun ja erityisesti tässä ajassa erilaisten kriisien keskellä tätä on syytä vaalia ja edistää. Yhdessä tehdään sekä yksilöinä, yrityksinä, yhdistyksinä, yhteisöinä että kuntina.

Kolmas tärkeä elementti visiossa ja seudun vahvuuksissa on vehreys. Upeat järvet, metsät ja kaupunkivihreys tarjoavat virkistystä ja hyvinvointia, luonnon monimuotoisuutta sekä matkailun ja elinkeinon mahdollisuuksia. Kasvavan kaupunkiseudun on kehitettävä uusiakin ratkaisuja pitämään luonto lähellä kaikille asukkaille ja huolehtia luonnon monimuotoisuudesta sekä ilmastokriisin torjunnasta. Kasvun tulee tapahtua kestävästi ja eheässä yhdyskuntarakenteessa.

Strategian kärjet Lumoava arki, Fiksu kasvu ja Maailmalle auki kuvaavat tarkemmin seutuyhteistyön sisällöllisiä tavoitteita. Kunnat ja seutu ovat vahvasti läsnä asukkaiden arjessa elinympäristössä ja palveluissa. Tampereen seudun saavutettavuus, monikulttuurisuus ja kansainvälisten työpaikkojen ja osaajien tarve ovat osa tulevaisuuttamme.

Seudulla on tänä keväänä käynnistynyt rakennesuunnitelman päivitys, jossa tarkennetaan seudun kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteita asuntorakentamisen, palveluiden ja liikennehankkeiden osalta. Seudun kehittämistä raamittaa valtion kanssa tehty MAL-sopimus (maankäyttö, asuminen, liikenne), jolla kehitystä ohjataan pitkäjännitteisesti ja kestävästi. Sopimuksen seuraava päivityskierros on tulossa muutaman vuoden päästä. Seudulla on tänä vuonna valmistunut niin asuntopoliittinen ohjelma kuin lähijunaliikenteen tulevaisuuskuva ja tiekartta.

Seutu haluaa ottaa asukkaat entistä vahvemmin mukaan kehittämiseen. Alkukeväänä pidetty fiksun ja reilun liikkumisen digitaalinen kansalaispaneeli keräsi noin 400 osallistujaa, parhaillaan alkavat asukaswebinaarit seutustrategian ja rakennesuunnitelman teemasta, ota osaa seutupaneeliin.