Ryhmäpuheenvuoroni Pirkkalan valtuustossa 14.11.2022 talousarviokäsittelyssä

Hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja kuntalaiset,

talousarviota on suunniteltu Pirkkalan kunnan keväällä hyväksytyn kuntastrategian mukaisesti. Kuntastrategian tavoitteissa näkyvät talous, työ, ympäristö, sivistys ja asenne. Kaikki tärkeitä osatekijöitä viiden tähden kuntaan.

Elinvoima nähdään usein yritysten kautta syntyvänä voimavarana. Mielestämme yritysten elinvoiman on Pirkkalassa rakennuttava muuhunkin kuin erinomaisiin liikenneyhteyksiin, pienen kuntamme maantieteellinen koko ei riitä jatkuvasti uusiin moottoriteihin. Omassa kehyskunnan mittakaavassaan myös Pirkkalassa voisi olla enemmän matkailuun, palveluihin ja asiantuntijatyöhön liittyviä elinkeinoja ja yrityksiä. Talousarviossa painotetaan myös kunnan työntekijöiden työolosuhteita, jaksamista ja kunnan työnantajamielikuvan kehittämistä, haluamme Pirkkalan kuntaan parhaat osaajat töihin.

Mutta elinvoima on paljon enemmän; asukkaita, laadukasta elinympäristöä, vuorovaikutusta, yhteisöjä kunnan sisällä ja sen ympärillä, uudistumiskykyä, kulttuuria ja sosiaalista pääomaa.

Koulutus on niin kunnan, siellä toimivien yritysten, yksittäisten ihmisten kuin koko Suomenkin tulevaisuuden menestystekijöitä ja yksi uuden kunnan päätehtävistä. Pirkkalan rakennushankkeissa näkyvät edelleen satsaukset perusopetuksen tiloihin Kirkonkylän koululla ja Pirkkala-kampuksella ja Kalliomäen tulevalle koululle, mutta miten seinien sisällä lapset ja nuoret oppivat ja kasvavat on vähintään yhtä tärkeää. Laadukkaalla ja ammattitaitoisella varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella sekä riittävillä oppimisen tukitoimilla annamme hyvät eväät jokaiselle. Meidän on pidettävä kaikki mukana.

Osa elinvoimaa on pirkkalalaisille rakas luonto, joka virkistää kuntalaisten kehoa ja mieltä. Pirkkalan kasvun tulee olla myös ekologisesti kestävää ja siksi luonnon monimuotoisuus ja hiilineutraalisuus-ohjelmien toteuttaminen tulisi näkyä talousarvion tavoitteissa ja toimissa. Kasvua on syytä kohdistaa mahdollisuuksien mukaan jo käytössä oleville alueille ja joukkoliikenteellä että kevyellä liikenteellä saavutettavissa oleviin paikkoihin. Laadukkaat ja turvalliset kevyen liikenteen väylät tukevat monia tavoitteita, niin liikunnallista elämäntapaa, arjen sujuvuutta, hiilineutraalisuutta kuin viisasta liikkumista.

Tasapainottelu luonnon ja rakentamisen välillä ei ole aina kivutonta, mutta hyvällä suunnittelulla, vuorovaikutuksella ja harkituilla kompromisseilla päästään varmasti eteenpäin. Aina on pidettävä huoli, että niin taajamarakenteessa kuin sen lähelläkin on sekä virkistysreittejä että luontoyhteyksiä. Pirkkalan metsät ja järvet eivät ole myöskään vain meitä varten, vaan luonnolla on itseisarvo, jonka huolehtimisesta myös Pirkkalalla on vastuu. Seudun pitkän tähtäimen kehittämiseen tavoitteita ollaan parhaillaan päivittämässä rakennesuunnitelmatyössä.

Meillä on reilut 20 000 pirkkalalaisuuden asiantuntijaa, hyödynnetään heidän näkemyksiään entistä enemmän kunnan ja palveluiden kehittämisessä.

Asenne on myös rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta katsoa tulevaan. Ensi keväänä valtuusto tekee päätöksiä raitiotiehankkeen jatkon suhteen, jäämmekö haikailemaan aikoja, jotka eivät enää palaa vai suuntaammeko katseen tulevaan yhdessä Tampereen kaupunkiseudun kanssa?

Vihreän valtuustoryhmän puolesta kiitän talousarviota valmistelleita viranhaltijoita sekä kaikkia hyvästä yhteistyöstä. Tällä talousarviolla on hyvä lähteä vuoden vaihteessa aloittavaan uuden muotoiseen kuntaan. Tulevassa on paljon on riskejä ja avoinna olevia asioita, osaan voimme varautua, moneen emme voi vaikuttaa.

”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin”. Kiitos.