Kirjoitukseni paikallislehti Pirkkalaisessa 25.1.2023 hyvinvointialueiden käynnistymisen tunnelmista.

 

Hyvinvointialueen alku päättäjän silmin

Pitkään aikaan suurin valtakunnallinen hallinnon muutos, sote-uudistus, on nyt arkea. Pirkanmaan hyvinvointialue aloitti 1.1. huolehtia maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta. Muutos vuodenvaihteessa sujui ilman suuria häiriöitä palvelun tuotannossa, ensimmäisen palkanmaksun isoimmat virheet on korjattu nopeasti ja palvelukanavissa ylipitkät jonotusajat ovat lyhentyneet.
Uudistuksen hyödyt eivät realisoidu yhdessä yössä, kun järjestäjän nimi vaihtuu vaan nyt varsinainen uudistamis- ja kehittämistyö vasta alkaa. Uudet rakenteet ja henkilöstömuutokset sekä varsin nopea valmistautuminen siirtymään ovat aiheuttaneet epätietoisuutta henkilöstössä eikä kaikki informaatio ole myöskään päätynyt asiakkaille saakka. Hyvinvointialueen nettisivuja ja digitaalista asiointia kehitetään jatkuvasti, unohtamatta asiointia ja hakemuksia, joita tehdään kasvokkain ja paperilla.
Vuoden 2022 viimeisessä kokouksessa aluevaltuusto hyväksyi strategian ja talousarvion. Hyvinvointialueen arvot ovat ihmisläheisyys, arvostus, rohkeus, vastuullisuus ja luottamus. Mitä nämä sitten tarkoittavat, alkaa tänä vuonna konkretisoitua strategian toimenpideohjelman laatimisen myötä sekä valmisteilla on lukuisia muita tarkentavia ohjelmia liittyen esim. henkilöstöön, toimitiloihin, hankintoihin, viestintään ja asiakaskokemukseen.
Hyvinvointialueen ensimmäinen talousarvio on kaikkiaan 2,6 miljardia euroa. Ensi vuoden talousarvio on 63,5 miljoonaa euroa negatiivinen ja tämä tulee tasapainottaa lähivuosien aikana. Lisälainanottovaltuutta investointien toteuttamiseen neuvotellaan valtionvarainministeriön kanssa.
Näen sote-muutoksen ennen kaikkea mahdollisuutena. On varsin selvää, ettei entisellä mallilla olisi pärjätty ikääntyvän väestön, kasvavien palvelutarpeiden että henkilöstöpulan kanssa. Nyt on aito mahdollisuus pohtia hallintoa, työn järjestämistä ja johtamista uudella tavalla, joka palvelee sekä henkilöstöä että parantaa asiakkaan kokemaa palvelua. Muutoksen mahdollisuus tulee käyttää!
Yhdellä hallinnollisella toimijalla on mahdollisuudet vaikuttaa koko ketjuun ennaltaehkäisystä erikoissairaanhoitoon ja moniammatillisesti vastata asiakkaiden palvelutarpeeseen. Osaoptimointi osuu jatkossa omaan nilkkaan. Hyvä esimerkki tästä on Acutan ongelmat. Kyseessä ei ole ainoastaan vaikeudet päivystyksen järjestämisessä vaan Acutan tilanteessa näkyvät palveluntarve, johon ei pystytä perusterveydenhoidossa ja sosiaalipalveluissa vastaamaan, puutteet jatkohoitopaikoista, koko alaa vaivaava henkilöstöpula ja kasvaneet mielenterveyden ongelmat. Selvitystä varten on perustettu työryhmä.
Yhteistyötä kuntiin tarvitaan erityisesti nyt muutosvaiheessa, kun palvelut siirtyvät ja asukkailla on epätietoisuutta kuka hoitaa mitäkin. Terveyden edistämistyö on sekä hyvinvointialueen että kuntien yhteinen tehtävä, mutta yhdyspinnoissa on vielä tarkennettavaa. Järjestöt ja kolmas sektori ovat myös hyvinvointialueen merkittävä kumppani, jonka toimintaedellytykset on taattava.
Sirpa Repo
aluevaltuutettu (vihr)
Juttu löytyy myös Pirkkalaisen näköislehdestä.