Ratikalla tulevaisuuteen

Kuntapolitiikan puolella pohditaan parhaillaan, miten Pirkkala suhtautuu raitiotiehen. Hankesuunnitelma Pirkkala-Linnainmaa välille on valmistunutj ja tulee päätöksentekoon huhtikuussa. Kirjoitin paikallislehti Pirkkalaiseen ratikasta 15.3.2023, kirjoitus alla.

Kuvassa eduskuntavaalien vihreä vaaliratikka, jonka kyljessä omakin naama pyörii tässä ennen vaalipäivää.

——–

Raition hankesuunnitelma Linnainmaa-Pirkkala välille on valmistunut ja me päättäjät puntaroimme kuinka hankkeen kanssa edetään. Päätös raamittaa Pirkkalan tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet osana kaupunkiseutua vuosikymmeniksi eteenpäin, joten on syytä pohtia raitiotien vaikutuksia laajemminkin kuin vain joukkoliikennevälineenä. Näen raitiotiepäätöksen ennen kaikkea kaupunki/kuntakehityshankkeena.

Tampereen seudulla tuntuu menevän juuri nyt erinomaisesti, uusia asukkaita muuttaa seudulle ja työttömyys on pienentynyt, ilme on moderni ja kehittyvä. Ratikka on osa tätä menestystä, se on yksi tekijä seudun hyvässä imagossa ja kilpailukyvyssä sekä kiinteistökehityksen vauhdittamisessa. Kaupungistuminen on megatrendi, jonka vaikutukset näkyvät seudulle tarvittavassa asuntotuotannossa. Raitiotiereitin varrelle meidän on mahdollista rakentaa kestävästi, laadukkaasti ja yhdyskuntarakennetta tiivistäen ilmastoystävälliseen ja tehokkaaseen joukkoliikenteeseen tukeutuen.

Raitiotie on mahdollisuus monipuolistaa ja elävöittää Pirkkalan elinkeinoelämää. Erinomaisen laatutason ja kestävän joukkoliikenteen varrelle on luontevaa sijoittaa ja sijoittua uusia palveluita, asiantuntijatyöpaikkoja ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, jotka houkuttelevat laajasti työntekijöitä ja asiakkaita myös Pirkkalaa kauempaa.

Partolan osayleiskaavan ehdotus on piakkoin tulossa nähtäville, osayleiskaava mahdollistaa Partolan luonteen muuttumisen tilaa vievän kaupan alueesta kohti viihtyisää palveluiden, asumisen ja työpaikkojen sekoittunutta aluetta. Sama koskee Suuppaa. Edellisellä valtuustokaudella visioimme Suupan kehittämistä ja torikorttelissa asemakaavoitus on käynnistetty. Mutta miten paljon on kiinnostusta ja innokkuutta tulla Partolaan tai Suupalle, jos seudulla on vastaavia mahdollisuuksia muualla raideliikenteen varrella? Jos ratikan rakentaminen vaiheistetaan vain Partolaan, sen houkuttelevuus Suuppaan verrattuna kasvaa. Itse näen kuitenkin mielessäni, kuinka Suupalle ja Pyhäjärven rantaan kehitetään palveluita ja toimintaa, joka saa tamperelaisetkin hyppäämään ratikkaan ja viettämään aikaa Pirkkalassa.

Tampereen kokemukset raitiotiestä ovat rohkaisevat. Matkustajat ovat ottaneet uuden liikennevälineen omakseen ja kaupunki on kehittynyt reitin varrella. Asukkaiden mielestä Tampereen keskustan viihtyisyys ja vetovoimaisuus on parantunut.

Jos Pirkkala tukeutuu jatkossakin joukkoliikenteessä ainoastaan busseihin, maankäytön kehittämisen potentiaali ei toteudu samassa mittakaavassa ja yhtä korkeatasoisena ja uskon, että jäämme hiukan syrjään kaupunkiseudun kehityksestä. Ratikalla on kaupunkikehitystä ennakoiva ja vauhdittava vaikutus. Raitiotie ei lähde pois kun se kerran on rakennettu, toisin kuin mahdollisesti muuttuvat bussireitit.

Hankesuunnitelmassa on arvioitu niin investointikustannuksia kuin aluetaloudellisia vaikutuksia. Kunhan loputkin taloustarkastelut valmistuvat, on lopullisen arvioinnin aika.

Sirpa Repo

kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen (vihr)