Energiakriisi on ennenkaikkea fossiilisen energian kriisi. Tarvitaan lisää, ja erityisesti uusiutuvaa ja päästötöntä energiantuotantokapasiteettia. Korkeat sähkönhinnat ovat johtuneet maakaasusta, joka on määritellyt korkean kulutuksen hetkinä sähkön hinnan. Monipuolinen ja hajautettu energiajärjestelmä kestää paremmin kriisitilanteissa.
Suomessa on valtava potentiaali tuulivoimalle ja käynnissä sekä suunnitteilla on ennätysmäärä uusia hankkeita. Energiajärjestelmässä on entistä enemmän varauduttava tilanteeseen, jossa energiaa on paljon tarjolla, mutta tehosta voi olla ajoittain pulaa. Kulutusjousto, energian varastointi ja energiamarkkinoiden sääntelyn kehittäminen erityisesti kapasiteetin varmistamisen näkökulmasta auttavat tähän. Sähkömarkkinat historiallisesti ovat toimineet hyvin ja pitäneet sähkönhinnan suomalaisille verrattain matalalla, markkinaa ei tule rikkoa.
Suomessa on uusiutuvan energian myötä hyvät mahdollisuudet erilaisiin vihreän siirtymän ja vedyn hankkeisiin. Vihreän vedyn myötä on mahdollisuuksia vähentää päästöjä teollisuudesta ja polttoaineissa.
Keskeistä on yhä edelleen energiansäästön ja energiatehokkuuden rooli ja näiden edistäminen. Hintasignaalit ovat osin tähän jo tänä talvena ohjanneet, energian tuhlaamiseen aika on ohi. Viime viikkoina on uutisoitu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi on vasta työn alla, ei vielä lopullinen.
Pienydinvoima on mahdollisuus erityisesti lämmöntuotannossa. Pelkkää lämpöä tuottava reaktori on halvempaa rakentaa ja lähtökohtaisesti turvallisempi kuin suuret sähköntuotannon ydinvoimalat. Pienydinvoimalla voitaisiin korvata lämmitykseen käytettävää biomassaa. Pilottilaitoksen tukeminen ja ydinvoimalain uudistaminen ovat valtiolle kuuluvia tehtäviä.
Ydinjäte on suurin ongelma ydinvoimassa. Uusiutuvaa sähköä on tulevaisuudessa tulossa paljon muutenkin, joten kytetään nykyiset ydinvoimalaitokset niiden käyttöikänsä loppuun, mutta en ole vakuuttunut että sähköntuotantoon lisäydinvoima on kannattavaa.
Ideaalitilanteessa lämmöntuotannossa löytyy uusia ja tehokkaampia polttoon perustumattomia ratkaisuja (kuten lämpöpumput, hukkalämmöt) tai hiilidioksidin talteenoton tekniikat kehittyvät. Jos näin ei käy, itse olen valmis selvittämään myös pienydinvoimaa jotta päästöjä ja ilmastonmuutosta pystytään hillitsemään
Olen koulutukseltani sähkövoimatekniikan diplomi-insinööri ja työskentelen tuotepäällikkönä energiayhtiössä. Eduskuntaan toisin asiantuntemusta ajankohtaisiin energia-asioihin ja diplomi-insinöörin analyyttisyyttä päätöksentekoon.