Jätin 19.2.2024 Pirkkalan valtuustossa valtuustoaloitteen ”Elinkeinopoliittinen ohjelma Pirkkalaan”

 

Pirkkalan kunnan strategian kohdassa Työ on tavoitteena: Monipuoliset ja viihtyisät yritys- ja elinkeinomahdollisuudet. Kuntastrategiassa mainittuina keinoina tähän “Yrityskeskittymien vahvistaminen”, “Työvoiman osaamisen kehittäminen muuntuviin tarpeisiin” ja “Motivoivat työolosuhteet henkilöstölle”.
Pirkkalan kunnalla on monia etuja puolellaan, kuten sijainti vetovoimaisella kaupunkiseudulla, hyvä logistinen sijainti lento- ja tieliikenneyhteyksineen, korkeakoulutettu väestö, hyvin kehittynyt työpaikkaomavaraisuus.
Pirkkalan kunnassa ei tietääkseni ole olemassa elinkeinopoliittista ohjelmaa tai politiikkaa. Seudun elinkeinostrategia on vuodelta 2019 ja sitä on päivitetty 2022.
Elinkeinopoliittisessa ohjelmassassa voitaisiin pohtia esimerkiksi seuraavia asioita Pirkkalan näkökulmasta:
– elinkeinopolitiikan tavoitteet ja tulevaisuuden näkymät
– toimintatapojen kehittäminen. Esim. kunnan oma toiminta, yhteistyö yrittäjien ja yritysten kanssa, yhteydet Business Tampereeseen tai muihin sidosryhmiin niiltä osin kuin tarpeellista
– elinkeinoelämän alueiden tehokas hyödyntäminen
– mahdollisuudet yritysekosysteemien muodostamiseen
– monipuolinen elinkeinoelämä
– asiantuntijatyöpaikkojen kehittäminen Pirkkalassa
– lentokenttäalueen kehittäminen
– vihreän siirtymän mahdollisuudet Pirkkalassa
– erilaiset kehittämishankkeet ja niiden painopisteet
Esitän että Pirkkalan kunnassa laaditaan elinkeinopoliittinen ohjelma.
Pirkkalassa 19.2.2024

Sirpa Repo
Vihreä valtuustoryhmä