Miksi Vihreät?

Miksi minä olen mukana Vihreissä?

Vihreissä otetaan luonto ja ilmasto huomioon päätöksenteossa, puolustetaan luonnon monimuotoisuutta ja torjutaan ilmastonmuutosta

 

Vihreissä huomioidaan erilaiset ihmiset ja heidän erilaiset elämäntilanteensa päätöksenteossa, autetaan heikommassa asemassa olevia. Suvaitsevaisuus, ihmisarvo ja tasa-arvo ovat tärkeitä

 

Vihreissä on tilaa kaikille ja erilaisia mielipiteitä sekä keskustelua arvostetaan. Vihreissä kuunnellaan toisia ja tehdään yhteistyötä yli puoluerajojen

 

Vihreät ovat avoimia ja läpinäkyviä päätöksenteossa. Päätökset tehdään tietoon pohjautuen, perustellen ja vaikutuksia arvioiden

 

Vihreissä katsotaan tulevaisuuteen ja ollaan valmiita tekemään perusteltuja muutoksia

 

Vihreissä arvostetaan koulutusta ja sen merkitystä

Lähtiessäni reilu neljä vuotta sitten ensimmäisen kerran kuntavaaliehdokkaaksi pohdin hetken myös puoluevalintaani, sillä minulla ei ollut ennestään minkäänlaisia siteitä mihinkään puolueeseen enkä tuntenut ketään paikallisia poliitikkoja henkilökohtaisesti. Vihreät oli ehkä painottunut omissa äänestysvalinnoissani aiemmin. Olin 2017 vaaleissa mukana sitoutumattomana ehdokkaana ja liityin puolueen jäseneksi tultuani valituksi valtuustoon. Jotenkin se itsestä tuntui reilummalta niin.

Käytännön kuntapolitiikassa monet asiat eivät ole kovin puoluesidonnaisia vaan päätöksiä tehdään yhteisesti Pirkkalan etua pohtien, mutta välillä erojakin ryhmien välillä syntyy ja näkyy keskustelun yksityiskohdissa, vaikka päätös olisikin ollut yhteinen. Puolueet ovat kuitenkin se käytännön tapa, jolla (kunta)politiikkaa tehdään ja puolueiden ulkopuolelta on vaikeaa tehdä vaikuttavia päätöksiä.

Koin ja koen edelleenkin vihreiden arvomaailman lähimmäksi omaani. Aina nämä arvot ei välttämättä toteudu niin hyvin kuin voisivat omassa, paikallisen valtuustoryhmän tai valtakunnan politiikan toiminnassa ja kompromisseja joutuu tekemään, mutta arvopohja ja suunta on ainakin omasta mielestäni oikeaan enkä voisi kuvitella itseäni minkään muun puolueen riveihin.