Vaaliteemat 2021

Tässä minulle tärkeimmät asiat kuntavaaleissa 2021 ja tulevalla valtuustokaudella.

Hyvinvoivat kuntalaiset

Onnellinen kunta koostuu hyvinvoivista kuntalaisista. Varhainen ongelmiin puuttuminen, tarpeenmukaiset tukitoimet, liikunta- ja harrastusmahdollisuudet sekä arjen lähipalvelut tukevat meidän jokaisen henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Luonto ja ilmasto

Luonto tarjoaa virkistystä kuntalaisille ja on huolenpidon arvoinen. Luonnon monimuotoisuusohjelmaan sekä ilmastotiekarttaan suunniteltuja toimenpiteitä tulee Pirkkalassa määrätietoisesti toteuttaa. Vihreä Pirkkala kasvaa ensisijaisesti joukkoliikennereitin varrelle huolehtien luonnon saavutettavuudesta kaikille.

Kehittyvä Pirkkala

Suupan ja Partolan alueita kehitetään edelleen vetovoimaiseksi ja monipuolisiksi palveluiden ja kaupan keskuksiksi. Lähipalvelut takaavat arjen sujuvuuden kaikille ikäryhmille. Pirkkalassa on hyvä tehdä työtä ja yrittää. Taloudesta pidetään kestävällä tavalla huolta.

Yhdessä tekeminen

Yhteisistä asioista päättäminen tulee perustua avoimuuteen ja kuntalaisten osallistamiseen. Kunta tekee aktiivisesti yhteistyöllä kaupunkiseudulla ja kunnan sisällä eri sidosryhmien kanssa. Yhteistyökykyinen ja ennakkoluuloton asenne katsoo tulevaisuuteen.

 

Vihreiden valtakunnallinen kuntavaaliohjelma:

www.vihreat.fi/ohjelmat/kuntavaaliohjelma/

Pirkkalan Vihreiden kuntavaaliohjelma:

Vaaliohjelma_Pirkkala