Luonto päätöksenteossa

Viime syksynä kunnanvaltuusto käsitteli Linnakallion asemakaavan laajennusta, jossa merkittävässä roolissa on kyseisen alueen luontoarvot. Erityisesti sen käsittelyn aikana pohdin, miten päätösten luontovaikutuksia saataisiin paremmin huomioitua jo valmistelussa ja...