Ajatukset eduskuntavaaleista

Ajatukset eduskuntavaaleista Eduskuntavaalit on ohi ja suurin tunnekuohu tasoittunut, on aika pienen tilinpäätöksen. Ensinnä kiitokset. 774 ihmistä luotti minuun ja kyvykkyyteeni edustaa suomalaisia eduskunnassa. Odotin vähän enemmän ääniä, mutta huomioiden puolueen...

Vihreä siirtymä ja osaaminen talouden rakennuspalikoina

Vihreä siirtymä ja osaaminen talouden rakennuspalikoina   Näin vaalien alla puhumme kestävyysvajeesta eli julkisen talouden menojen ja tulojen välisestä tasapainosta. Julkinen talous onkin saatava tasapainoon keskipitkällä aikavälillä. Tarvitaan sekä menojen...

Luonnosta

Luonnon monimuotoisuus on turvattava Suomessa Olemme osa luontoa ja riippuvaisia luonnon hyvinvoinnista. Meidän on aktiivisesti etsittävä keinoja, joilla ihminen on kestävällä tavalla osa elonkirjoa. Luonnonsuojelu on yksi oleellisista keinoista luonnon...

Energiasta

Energiakriisi on ennenkaikkea fossiilisen energian kriisi. Tarvitaan lisää, ja erityisesti uusiutuvaa ja päästötöntä energiantuotantokapasiteettia. Korkeat sähkönhinnat ovat johtuneet maakaasusta, joka on määritellyt korkean kulutuksen hetkinä sähkön hinnan....

Ratikalla tulevaisuuteen

Ratikalla tulevaisuuteen Kuntapolitiikan puolella pohditaan parhaillaan, miten Pirkkala suhtautuu raitiotiehen. Hankesuunnitelma Pirkkala-Linnainmaa välille on valmistunutj ja tulee päätöksentekoon huhtikuussa. Kirjoitin paikallislehti Pirkkalaiseen ratikasta...

Kaupunkiseutupoliitikalla vauhtia

Kaupunkiseutupolitiikalla vauhtia Suomalaista 55% asuu suurilla kaupunkiseuduilla. Kaupungit ja tiiviisti niiden vieressä sijaitsevat seutukunnat ovat monessakin mielessä isossa roolissa, kun pohditaan tulevaisuuden suuntaa ja muutoksen mahdollisuuksia....