Kaakkois-Pirkkalan tulevaisuus

Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaan kaatuminen ehdotusvaiheen kunnanhallituksen käsittelyssa oli yksi kuluvan valtuustokauden isoimpia päätöksiä. Tavallaan en ollut siitä pahoillani; suuret suunnitelmat tuntuivat hätiköidyiltä ja vaikutuksia kunnan kehityksen kokonaisuuteen ei mielestäni oltu riittävästi otettu huomioon. Kun nyt parhaillaan keskustellaan raitiotiestä ja asutuksen tiivistämisestä joukkoliikennereitin varrella, jotenkin tuntuu epäuskottavalta, miten vasta äsken kaavailtiin jopa 15000 asukkaan asuinaluetta tehokkaan joukkoliikennereitin ulkopuolelle. Oli kaavassa jotakin hyvääkin, kuntaan tarvittavia asumisen ja elinkeinoelämän alueita, myös luonnonsuojelua ja hiilinielualueita, mutta kokonaisuutena ei kuitenkaan sellainen, jonka olisi voinut hyväksyä.

Mielestäni tämän osayleiskaavan kaatuminen osoitti myös, miten tärkeää on pohtia yhteistä suuntaa, valmistella avoimesti ja keskustella ajoissa ja aktiivisesti sekä poliitikkojen, viranhaltijoiden että kuntalaisten kesken, jotta löytyy sellainen esitys, jonka takana suurin osa päättäjistä voi seistä. Päätös konkretisoi myös kunnallisen päätöksenteon heikkouden, jossa päätettävät vaihtoehdot saattavat olla kyllä tai ei, ”ota tai jätä” eikä päätöksentekotilanteessa ole harmaan sävyjä enää mahdollista valita.

Kaavan kaatumisen jälkeen valtuusto on laatinut ja hyväksynyt strategisen yleiskaavan (ei-oikeusvaikutteinen), jossa Kaakkois-Pirkkalan alueella on suunniteltu pohjoisosiin kehätien varteen uutta yritysaluetta ja nykyisen Toivion kylkeen uutta asuinaluetta. Yritysalue tulee osaksi 2021 kaavoituskatsauksesssa käynnistyvää kehätien eteläpuolista yleiskaavaa. Tampereen kaupunkiseudulla rakennesuunnitelmaa, joka kuvaa kaupunkiseudun kehittämisen pitkän tähtäimen tavoitteita, ollaan päivittämässä 2021-2023. Alueen tulevaisuuteen kytkeytyvät myös ratkaisut Puskiaisten oikaisun ja 2-kehän suhteen, mitkä vaikuttavat myös kuntarajan toisella puolen Lempäälässä Sääksjärven kehittymiseen.

Pirkkalan kunta omistaa alueella nyt paljon maa-alueita, jotenkin tämä maapotentiaali tullaan käyttämään tulevaisuudessa. Alueen keskeinen sijainti aivan Partolan kupeessa ja suhteellisen lähellä Tampereen keskustaa sekä luonnon läheisyydessä on houkutteleva asumisen kannalta. Luulen, että asuminen tulee olemaan sekä pientaloja että kerrostaloja jonkinlaisessa suhteessa, ei ehkä niin massiivissa määrin kuin alkuperäisessä ehdotuksessa oli.

Alueella sijaitsevat pirkkalalaisille ja muillekin lähiseudun asukkaille ja retkeilijöille tärkeät Taaporinvuoren ja Iso-Naistenjärven alueet. Mikä Kaakkois-Pirkkalan tulevaisuus ikinä onkaan, oleellinen kysymys tulevissa ratkaisuissa on kuinka luonto- ja virkistysarvot saadaan yhteensovitettua asutuksen ja elinkeinoelämän tarpeiden kanssa. Kaatuneessa osayleiskaavassa vaikea paikka oli myös alueen vaatimat liikenneratkaisut ja mahdollinen tie Toivion koulun takana.

Kuntapäättäjä ei voi olla sokea sille, että kunnan kehittyminen vaatii myös kasvua ja kyllä alueelle jonkinlaista kaavoitusta jossain muodossa tulee. Kestävä kehitys, hiilineutraalius ja tehokkaan julkisen liikenteen edellytykset eivät salli liian hajanaista yhteiskuntarakennetta. Toisaalta alueen luonnosta ja luonnon virkistysarvosta kaikille kuntalaisille on pidettävä huolta, montaakaan näin laajaa luontoaluetta meillä ei Pirkkalassa tarjolla lähellä asutusta.

Olen koko Pirkkalassa oloaikani asunut Toiviossa, joten alueen tulevaisuus on henkilökohtaisesti minulle tärkeä ja tiedossa ollut osayleiskaava oli yksi syistäni lähteä kuntavaaliehdokkaaksi vuonna 2017. Käyn ulkoilemassa alueen metsissä lähes viikottain ja lähes joka kerta mietin, minkä luontoaarteen vieressä saan asua.

Tästä huolimatta en lupaa, että Kaakkois-Pirkkalaan ei rakenneta mitään. Lupaan tehdä parhaani, että kun kaavaa seuraavan kerran aletaan käynnistää siinä otetaan asukkaat paremmin mukaan prosessiin ja kaavassa pidetään luontoarvot mukana.

Milloin Kaakkois-Pirkkalan kaavoituksen sitten palataankaan, alueen suunnittelu tulisi lähteä uusista lähtökohdista ja avoimemmalla tavalla, jotta yhdessä päästäisiin parempaan lopputulokseen. Sitä ennen on kuitenkin hyvää aikaa lähteä luontoon ja tutustua ja ihastua alueeseen. Ota yhteyttä niin lähden tarvittaessa oppaaksi.