Aluevaalit tulee

Hädin tuskin kuntavaaleista selvittiin ja pian on aika uusien vaalien. 23.1.2022 käydään Suomen ensimmäiset aluevaalit, jossa valitaan valtuutetut hyvinvointialueiden aluevaltuustoon. Pirkanmaalla valitaan 79 aluevaltuutettua.

Perustettavat hyvinvointialueet tulevat vastaamaan 1.1.2023 alkaen alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävistä, joita kunnat tällä hetkellä hoitavat. Kyseessä on valtava hallinnollinen uudistus, jossa nämä lukuisten kuntien ja kuntayhtymien tehtävät siirtyvät työntekijöineen ja sopimuksineen kaikkiaan 21 hyvinvointialueelle. Kyseessä on merkittävä uudistus myös siksi, että palvelut koskettavat tavalla tai toisella jokaista kansalaista. Siksi aluevaalit ja niissä äänestäminen on tärkeää.

Pohdin pitkään aluevaaliehdokkuutta, mutta päätin kuitenkin tarjota osaamistani, aikaani ja kykyjäni tämän muutoksen toteuttamiseen. On puhuttu paljon sote-ammattilaisista, jotka lähtevät ehdolla aluevaaleissa ja heitäkin tarvitaan, mutta aluevaltuutettu ei ehdokasnumero 167lähde päättämään operatiivisesta toiminnasta vaan strategisemmista linjauksista liittyen esimerkiksi palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen, palvelutavoitteisiin tai henkilöstöpolitiikkaan, talouteen, kiinteistöihin tai omistajapolitiikkaan. Ensimmäinen aluevaltuusto päättää myös hallinnon rakenteet, joilla hyvinvointialue ryhtyy toimimaan ja valitsee hyvinvointialuejohtajan.

Uskon, että minulla on tähän tehtävään vaadittavaa analyyttisyytta, laajaa katsontakantaa, kykyä perehtyä asioihin ssekä yhteistyötaitoja niin kuntapolitiikan kokemuksen että työkokemukseni kautta. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että hyvinvointialueesta saadaan mahdollisimman hyvin asukkaiden palvelutarpeita vastaava.

Minua voi siis äänestää Pirkanmaalla numerolla 167.

Hyvinvointialueen vaaleissa on lukematon määrä äärimmäisen tärkeitä asioita, joita kaikkia on aivan turha listata, mutta itse koin erityisesti seuraavat asiat läheisimmiksi itselleni.

PERHEIDEN HYVINVOINTI

Hyvinvointipalvelut koskettavat jokaikistä ihmisryhmää, mutta moni asia fyysisen ja henkisen terveyden ja sosiaalisten tilanteiden edistämiseksi lähtee perheistä. Mikäli perhe voi hyvin, myös lapsella on paremmat edellytykset voida hyvin. Matalan kynnyksen palvelut auttavat ennaltaehkäisemään pulmia. Perhekeskuksissa tai muissa vastaavissa työmuodoissa lapsi ja perhe kohdataan ja apua voidaan tarjota kokonaisvaltaisesti tarpeen mukaan. Neuvolat, kouluterveys ja oppilashuolto tavoittavat jokaisen lapsen ja nuoren ja heidän kasvun ja kehityksen haasteissa voidaan auttaa.

TASA-ARVOISET PALVELUT

Ihmisten on päästävä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin riippumatta heidän kotikunnastaan, iästään, sosiaalisesta asemastaan tai vähemmistöryhmästään. Palveluverkkoa on kehitettävä niin, että hoitoonpääsy ja avun saaminen on kaikille pirkanmaalaisille mahdollista.

INNOVAATIOT JA UUDISTAMINEN

Hallinnollinen muutos on mahdollisuus kehittää toimintaa. Kehittämistä tarvitaan, jotta hyvinvointialueella on mahdollisuuksia vastata esim. ikääntyvän väestörakenteen haasteisiin ja kasvavaan palvelutarpeeseen. Työntekijät ovat toiminnan kehittämisen parhaita asiantuntijoita. Hyödyntämällä tiedon analysointia, automatisointia, kehittämällä tietojärjestelmiä ja digitaalisia palveluita saamme lisää tehokkuutta, lisättyä itse hoivaan ja apuun käytettyä aikaa ja parannettua palvelua. Toimintaa kehitettäessä on aina muistettava palveluita käyttävät pirkanmaalaiset ja heidän tarpeensa ja toiveensa.